In 2022 is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Het is onder andere gepubliceerd in het Noordhollands dagblad, het is vastgelegd in participatieverslagen en het maakt onderdeel uit van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Mede naar aanleiding van de participatie is het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Het westelijke gebouw is slanker geworden met de vorm van een PAKHUIS met een schuin dak.

Hier vindt u het verslag van de participatie van 27 juni: